Visa expanderat
juni 19, 2023 | Arbets- och Miljömedicin

Eliminering av PFAS efter avslutad exponering

Med start i juni 2014, ett halvår efter det att exponeringen för PFAS i dricksvattnet från Brantafors upphörde, har 107 personer regelbundet lämnat prover, …
  • Långtidsuppföljning
0 Kommentarer
juni 19, 2023 | Arbets- och Miljömedicin

PFAS och cancer

Uppgifter om 35 olika cancerdiagnoser under perioden 1985-2016 hämtades från Cancerregistret* för över 60,000 personer som någon gång varit folkbokförda i Ronneby mellan 1985 …
  • Registerstudier
0 Kommentarer
juni 19, 2023 | Arbets- och Miljömedicin

PFAS och vaccinationer bland vuxna

PFAS kan påverka immunförsvaret negativt. Man har påvisat ett samband mellan PFAS-halten i blodet och minskat antikroppssvar hos småbarn som vaccinerats. Men hur är …
  • PFAS och vaccination
0 Kommentarer
oktober 18, 2021 | Arbets- och Miljömedicin

Covid-19 under pandemins första år

Förutom att PFAS ger upphov till ett sämre immunsvar efter de vanliga barnvaccinationerna finns det forskning som tyder på att det även skulle kunna …
  • Registerstudier
0 Kommentarer
oktober 15, 2021 | Arbets- och Miljömedicin

PFAS och amning

Att man producerar för lite bröstmjölk är en av de främsta orsakerna till att man som mamma avslutar amningen tidigare än man hade önskat. …
  • Gravida och barn
0 Kommentarer
september 7, 2020 | Arbets- och Miljömedicin

PFAS och gynekologisk sjukdom

Flera långlivade och svårnedbrytbara ämnen har visats kunna påverka de reproduktiva hormonsystemet hos kvinnor, så även PFAS. En ökad risk för endometrios har visats …
  • Kvinnohälsa
  • Registerstudier
0 Kommentarer
september 7, 2020 | Arbets- och Miljömedicin

Ingen ökad risk för havandeskapsförgiftning

Genom att använda data från bland annat Medicinska födelseregistret har man sett att kvinnor i Ronneby som blivit exponerade för PFAS inte har någon …
  • Kvinnohälsa
  • Registerstudier
0 Kommentarer
Nyare inlägg Äldre inlägg