PFAS och diabetes

PFAS har misstänkts kunna öka risken för diabetes, men resultaten har varit motsägelsefulla i tidigare studier vid bakgrundsnivåer. 

Vi har följt 55 000 vuxna, som någon gång varit folkbokförda i Ronneby under perioden 1985-2013, i det nationella patientregistret och läkemedelsregistret. Vi har också jämfört förskrivningen av diabetesläkemedel från vårdcentralen i Kallinge, övriga Ronneby och resten av Blekinge under perioden 2006-2013.

Vi fann en ökad risk för diabetes typ 2 bland dem med högst exponering för PFAS.  Våra fynd styrker tidigare misstankar om ett orsakssamband med PFAS-exponeringen.

Den vetenskapliga publikationen finns HÄR.

Inlägget postades i

Registerstudier