Visa expanderat
oktober 18, 2021 | Arbets- och Miljömedicin

Covid-19 under pandemins första år

Förutom att PFAS ger upphov till ett sämre immunsvar efter de vanliga barnvaccinationerna finns det forskning som tyder på att det även skulle kunna …
 • Registerstudier
0 Kommentarer
oktober 15, 2021 | Arbets- och Miljömedicin

PFAS och amning

Att man producerar för lite bröstmjölk är en av de främsta orsakerna till att man som mamma avslutar amningen tidigare än man hade önskat. …
 • Gravida och barn
0 Kommentarer
september 7, 2020 | Arbets- och Miljömedicin

PFAS och gynekologisk sjukdom

Flera långlivade och svårnedbrytbara ämnen har visats kunna påverka de reproduktiva hormonsystemet hos kvinnor, så även PFAS. En ökad risk för endometrios har visats …
 • Kvinnohälsa
 • Registerstudier
0 Kommentarer
september 7, 2020 | Arbets- och Miljömedicin

Ingen ökad risk för havandeskapsförgiftning

Genom att använda data från bland annat Medicinska födelseregistret har man sett att kvinnor i Ronneby som blivit exponerade för PFAS inte har någon …
 • Kvinnohälsa
 • Registerstudier
0 Kommentarer
september 7, 2020 | Arbets- och Miljömedicin

Lista över publicerade artiklar om PFAS i Ronneby

Published articles about PFAS i Ronneby Xu Y, Li Y, Scott K, et al. Inflammatory bowel disease and biomarkers of gut inflammation and permeability …
 • Information in English
 • Publicerade artiklar
0 Kommentarer
september 7, 2020 | Arbets- och Miljömedicin

Eliminering av PFAS efter avslutad exponering

Med start i juni 2014, ett halvår efter det att exponeringen för PFAS i dricksvattnet från Brantafors upphörde, har 107 personer regelbundet lämnat prover, …
 • Långtidsuppföljning
0 Kommentarer
september 7, 2020 | Arbets- och Miljömedicin

Blodfetter

Ett samband mellan exponering för PFAS och förhöjda halter av blodfetter, särskilt kolesterol, har iakttagits i ett flertal epidemiologiska studier, främst i allmänbefolkning med …
 • Studie av effekt på biomarkörer
0 Kommentarer
augusti 28, 2020 | Arbets- och Miljömedicin

Nytt projekt om språkutveckling hos barn i Ronneby

Nu har vi startat en ny studie som kommer att studera språkutveckling hos pojkar och flickor  i Ronneby. Syftet är att studera sambandet mellan …
 • Gravida och barn
0 Kommentarer
Äldre inlägg