Visa expanderat
december 17, 2019 | Kristin Scott

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) i Ronneby

Det finns misstankar om att PFAS, som hamnat i mag-tarmkanalen, skulle kunna påverka tarmslemhinnan och i förlängningen kunna bidra till att en inflammatorisk tarmsjukdom …
  • Registerstudier
0 Kommentarer
juni 28, 2019 | Kristin Scott

Sköldkörtelsjukdom i Ronneby

PFAS-ämnen har misstänkts orsaka olika hälsoeffekter, däribland effekter på sköldkörteln. Det finns djurexperimentella studier som tydligt visat påverkan på sköldkörtelhormoner, men i epidemiologiska undersökningar …
  • Registerstudier
0 Kommentarer
februari 14, 2019 | Kristin Scott

Information och sammanfattning om PFAS i Ronneby

Här finns en sammanfattning om PFAS och en uppdatering om pågående forskning kring PFAS i Ronneby. PFAS i Ronneby-sammanfattning 2018
  • Översikt
0 Kommentarer
december 14, 2018 | Kristin Scott

Preliminär rekommendation från EFSA

Den europeiska livsmedelssäkerhetsorganisationen (EFSA) har i dag offentliggjort en ny preliminär rekommendation för tolerabelt veckointag (TVI) för PFOS och PFOA. En vetenskaplig kommitté har …
0 Kommentarer
oktober 16, 2018 | Kristin Scott

Epigenetik

Vi vet fortfarande förvånansvärt lite om mekanismerna bakom hur exponering för PFAS kan leda till skadliga effekter på kroppen. Några studier, mestadels på djur, …
  • Studie av effekt på biomarkörer
0 Kommentarer
augusti 9, 2018 | Kristin Scott

Exponering för PFAS

En sammanfattning av funna halter av PFAS i serum bland deltagare i öppen blodprovstagning  2014-2016 finns i nedanstående tabell. Adressuppgifterna är självrapporterade. Deltagarna från …
  • Exponering för PFAS
0 Kommentarer
augusti 8, 2018 | Kristin Scott

Tillväxt under barnaår

Uppgifter från BVC-journaler och skolhälsovård om längd- och vikttillväxt för ca 3000 barn från Ronneby födda mellan 1999 och 2009 har nu samlats in. …
  • Gravida och barn
0 Kommentarer
augusti 8, 2018 | Kristin Scott

Hur påverkar PFAS olika biomarkörer?

Vid den öppna blodprovstagningen 2014–2016 deltog ca 3800 personer. De allra flesta, 3284 personer, ville också medverka i de fortsatta forskningsstudierna och deras blodprov …
  • Studie av effekt på biomarkörer
0 Kommentarer
augusti 8, 2018 | Kristin Scott

Antikroppssvar efter vaccinationer

Uppgifter från BVC-journaler och skolhälsovård om vaccinationer för 280 barn mellan 0 och 18 år från Ronneby som deltagit i blodprovstagning 2014–2016 har samlats …
  • Aktuella provtagningar
  • Gravida och barn
0 Kommentarer
Äldre inlägg