Kan utsöndringen av PFAS påskyndas?

En stor anledning till att utsöndningen av PFAS är så långsam är att det finns ett betydande återupptag av PFAS både i njurarna och i tarmen. Om man kan blockera ett sådant återupptag, så skulle mer PFAS kunna lämna kroppen.

I en experimentell studie har 10 PFAS-exponerade personer under kort tid provat två olika sorters läkemedel som teoretiskt skulle kunna minska återupptaget. Syftet var att mäta halten av PFAS i urin och avföring med och utan läkemedel. De kemiska analyserna pågår för närvarande (juni 2023).

Resultatet av korttidsstudien ska ligga till grund för en långtidsstudie där man ska följa hur serumhalten av PFAS förändras under medicinering. Studiestart beräknas senhösten 2023.

Vill du vara med i studien? Då hittar du intresseanmälan HÄR.

Inlägget postades i

Aktuella provtagningar