Ökad risk för språkstörning hos flickor

Exponering för PFAS under fostertiden misstänks kunna påverka hjärnans utveckling negativt, men den befintliga forskningen är spretig och studier från högexponerade grupper saknas. Språkförmåga är en bra markör för hjärnans utveckling.

Sedan länge undersöks alla barns hälsa och kognitiva utveckling vid rutinkontroller på BVC. Misstänker man språkstörning remitteras barnen till logoped för vidare utredning.

I studien ingår alla barn som föddes i Blekinge mellan 1998 och 2013. Utifrån mammans bostadsadress fem år före förlossningen kunde vi ta reda på vilka barn som exponerats för höga PFAS-nivåer. Vi hämtade uppgifter om remisser från BVC till logoped och om diagnoser satta av logoped från Region Blekinges sjukvårdsregister. I beräkningarna togs hänsyn till mammas ålder, utbildningsnivå och rökning samt barnets kön och ordning i syskonskaran, faktorer som har stor betydelse för barns språkutveckling.

Studien visar att högexponerade barn har en ökad risk att bli remitterade från BVC till logoped. Högexponerade flickor har en markant ökad risk att få en språkstörningsdiagnos, men vi såg ingen sådan riskökning hos pojkar.

Den vetenskapliga publikationen finns HÄR.

Framöver finns planer på att undersöka om det även finns en ökad risk för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (ADHD och autism).

Inlägget postades i

Registerstudier