Vetenskapsradion om den nya danska studien

Med anledning av att den danska studien om PFAS-utsöndring efter läkemedelsbehandling publicerats sänder Vetenskapsradion ett par klipp om vad studiens resultat kan betyda för högexponerade grupper:

Blivande mammor högprioriterad grupp för framtida PFAS-läkemedel

Läkemedel kan rena Kenneths blod från evighetskemikalier

februari 27, 2024