Dansk studie: Ökad PFAS-utsöndring efter läkemedelsbehandling

En ny studie från Danmark har bekräftat att det går att påskynda utsöndringen av PFAS-kemikalier med hjälp av ett kolesterolsänkande läkemedel. Detta gjordes genom att 45 individer fick äta läkemedlet i 12 veckor och deras blodnivåer av PFAS jämfördes sedan mot blodnivåerna efter 12 veckor utan läkemedlet.

Om påskyndandet av PFAS-utsöndringen i sin tur påverkar risken för ohälsa säger den här studien ingenting om. Nyttan och riskerna med att sänka halterna av PFAS i kroppen med läkemedel måste först klargöras innan man kan rekommendera sådan behandling.

I Ronneby har vi genomfört en korttidsstudie där vi har testat två olika sorters läkemedel. I den studien har vi snart resultat. Vi håller nu på med en långtidsstudie som är mycket lik den danska studien, men med fler blodprover och lägre dos av läkemedlet. Det finns fortfarande möjlighet för intresserade att vara med i långtidsstudien. Vill du vara med i studien hittar du intresseanmälan HÄR.

Länk till hela artikeln finns HÄR.