PFAS och frakturer

PFAS har misstänkts kunna öka risken för minskad bentäthet (osteoporos) men kunskapsläget är hittills begränsat och det finns inga tidigare studier vid höga exponeringsnivåer.

Vi har följt 63 000 vuxna, som någon gång varit folkbokförda i Ronneby under perioden 1985-2013 i det nationella patientregistret.

Vi fann en ökad risk för frakturer som är associerade med ökad benskörhet bland dem med högst exponering för PFAS.  Våra fynd styrker tidigare misstankar om att PFAS kan påverka benvävnaden negativt, men det behövs mer forskning inom området.

Den vetenskapliga publikationen finns HÄR.

Inlägget postades i

Registerstudier