Visa expanderat
juni 20, 2023 | Arbets- och Miljömedicin

Kan utsöndringen av PFAS påskyndas?

En stor anledning till att utsöndningen av PFAS är så långsam är att det finns ett betydande återupptag av PFAS både i njurarna och …
  • Aktuella provtagningar
0 Kommentarer
juni 20, 2023 | Arbets- och Miljömedicin

Ökad risk för språkstörning hos flickor

Exponering för PFAS under fostertiden misstänks kunna påverka hjärnans utveckling negativt, men den befintliga forskningen är spretig och studier från högexponerade grupper saknas. Språkförmåga …
  • Registerstudier
0 Kommentarer
juni 20, 2023 | Arbets- och Miljömedicin

PFAS och diabetes

PFAS har misstänkts kunna öka risken för diabetes, men resultaten har varit motsägelsefulla i tidigare studier vid bakgrundsnivåer.  Vi har följt 55 000 vuxna, …
  • Registerstudier
0 Kommentarer
juni 20, 2023 | Arbets- och Miljömedicin

PFAS och frakturer

PFAS har misstänkts kunna öka risken för minskad bentäthet (osteoporos) men kunskapsläget är hittills begränsat och det finns inga tidigare studier vid höga exponeringsnivåer. …
  • Registerstudier
0 Kommentarer
juni 19, 2023 | Arbets- och Miljömedicin

Hur mycket PFAS finns i bröstmjölk?

PFAS överförs från mammans blod till hennes bröstmjölk. Amningen är därför en viktig exponeringskälla för spädbarn, men amningen är också bra för barnets hälsa …
  • Gravida och barn
0 Kommentarer
juni 19, 2023 | Arbets- och Miljömedicin

Eliminering av PFAS efter avslutad exponering

Med start i juni 2014, ett halvår efter det att exponeringen för PFAS i dricksvattnet från Brantafors upphörde, har 107 personer regelbundet lämnat prover, …
  • Långtidsuppföljning
0 Kommentarer
juni 19, 2023 | Arbets- och Miljömedicin

PFAS och cancer

Uppgifter om 35 olika cancerdiagnoser under perioden 1985-2016 hämtades från Cancerregistret* för över 60,000 personer som någon gång varit folkbokförda i Ronneby mellan 1985 …
  • Registerstudier
0 Kommentarer
Äldre inlägg